SOŠ a SOU, Uničov, Moravské nám. 681
EU peníze středním školám PDF Tisk Email

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Uničov, Moravské nám. 681. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.

 
Joomla themes, business hosting.